Välkommen till Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB

Skorstensfejarna i Gästrikland AB är ett företag som startade den första mars 2012. Tidigare låg sotningsväsendet under Sandviken Energi men efter vunnen upphandling startades detta företag med idag nio anställda. Under juli 2014 ändrades namnet till Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB.

Vår affärsidé är att vi ska leverera sotning, brandskyddskontroll och SSR Godkända besiktningar utifrån kundens behov av trygghet samt att erbjuda ventilationsrensning och OVK med kortast möjliga inställelsetid.

Sotning och brandskyddskontroll är obligatoriskt för alla eldstäder

En eldstad kan användas som stämningshöjare men även för att på ett effektivt sätt värma upp sin fastighet. Dock kan en felanvänd eldstad resultera i bränder.
Läs mer ⇒

OVK/Ventilation

För att få en tillfredsställande inomhusmiljö så rekommenderas det att man rengör ventilationen i sin fastighet. Avsaknad av rengöring kan i en förlängning leda till fuktskador, oren luft och dålig hälsa på grund av otillräcklig luftväxling.
Läs mer ⇒

Säker eldning

Det är både stämningshöjande och ett effektivt sätt att värma upp sin fastighet genom att tända en brasa i sin eldstad. Men felaktigt installerade eldstäder och felaktigt nyttjande av dessa kan resultera i bränder.
Den främsta anledningen till brand är att man inte nyttjar sin eldstad enligt de anvisningar som följer med från tillverkaren, att man börjar nyttja sin eldstad innan den är besiktigad och att eldstaden har tekniska brister men även att den inte sotas enligt de givna fristerna.
Om det visar sig att det är fastighetsägarens slarv som orsakat branden riskerar denne nedsatt eller i värsta fall utebliven ersättning från försäkringsbolaget. Vid osäkerhet gällande sin eldstad eller nyttjandet av denna kantakta alltid en tekniker för hjälp.